March 2020 Liturgy Calendar Activity Calendar Home
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
8:00 AM - Mass
11:00 AM - Mass
1:00 PM - Mass (Hispanic)
2
7:30 AM - Mass
3
7:30 AM - Mass
4
7:30 AM - Mass
5
7:30 AM - Mass
6
7:30 AM - Mass
7
2:30 PM - 4:00 PM Eucharistic Adoration
3:00 PM - 4:00 PM Confession
4:30 PM - Mass
8
8:00 AM - Mass
11:00 AM - Mass
1:00 PM - Mass (Hispanic)
9
7:30 AM - Mass
10
7:30 AM - Mass
11
7:30 AM - Mass
12
7:30 AM - Mass
13
7:30 AM - Mass
14
2:30 PM - 4:00 PM Eucharistic Adoration
3:00 PM - 4:00 PM Confession
4:30 PM - Mass
15
8:00 AM - Mass
11:00 AM - Mass
1:00 PM - Mass (Hispanic)
16
7:30 AM - Mass
17
7:30 AM - Mass
18
7:30 AM - Mass
19
7:30 AM - Mass
20
7:30 AM - Mass
21
2:30 PM - 4:00 PM Eucharistic Adoration
3:00 PM - 4:00 PM Confession
4:30 PM - Mass
22
8:00 AM - Mass
11:00 AM - Mass
1:00 PM - Mass (Hispanic)
23
7:30 AM - Mass
24
7:30 AM - Mass
25
7:30 AM - Mass
26
7:30 AM - Mass
27
7:30 AM - Mass
28
2:30 PM - 4:00 PM Eucharistic Adoration
3:00 PM - 4:00 PM Confession
4:30 PM - Mass
29
8:00 AM - Mass
11:00 AM - Mass
1:00 PM - Mass (Hispanic)
30
7:30 AM - Mass
31
7:30 AM - Mass